„ALAR RAUDOJA teadvustab keskealise valge heteroseksuaalse mehe
kohustuslikku identiteedikriisi ning sublimeerib selle
geniaalsuse kontseptsiooni.“                                                                   Siram

Kes on LEONARDO

Kunstniku alterego LEONARDO on püüdnud lahendada müstilisi koode ja mõistatusi ning muuta need lihtsateks argieksistentslikeks kujutisteks.
Hüperego otsingud on viinud Leonardo kokku inglitega ja nende maailmaga.
See on nii seepärast, et meil, inimestel, on äärmiselt raske luua ühendust “kõrgemate” olenditega ning uskuda sellesse kommunikatsiooni, kui me ei suuda “näha” või vähemalt kujustada kedagi, kellega me räägime. Kujutis inimesetaolistest olenditest, kellel on tiivad, ei ole inglite loomulik olek, kuid nad kasutavad seda vormi sageli, sest nii on meil kergem neid aktsepteerida.
INGLID, kellega olete kõige lähemas ühenduses, olete tegelikult ise ühel teisel eksistentsi tasandil. Nad ei ole teist eraldi seisev jõud. INGLID on need, kes me ka ise tegelikult oleme.

The artist  | LEONARDO aka Alar Raudoja
The artist’s alter ego LEONARDO has attempted to solve
mystical codes and riddles and to make them into simple
depictions of everyday existence